165 triệu USD cho giảm nghèo khu vực Tây Nguyên

ThienNhien.Net – Dự án dự kiến sẽ hỗ trợ giảm nghèo bền vững cho 130 xã, 26 huyện nghèo và khó khăn nhất tại 4 tỉnh gồm Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum và các huyện giáp Tây Nguyên thuộc các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi.

Sáng 29/5, tại thành phố Pleiku, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Ngân hàng Thế giới (WB) tổ chức Hội nghị khởi động Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên.

Thời gian triển khai thực hiện Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên là 6 năm (2014-2019) với tổng mức vốn đầu tư 165 triệu USD, tương đương 3.465 tỷ đồng từ nguồn vốn vay của WB.

Ảnh minh họa: ThienNhien.Net
Ảnh minh họa: ThienNhien.Net

Mục tiêu phát triển của dự án là nâng cao mức sống thông qua cơ hội cải thiện sinh kế ở các xã nghèo bằng cách cải thiện hệ thống cơ sở hạ tầng; tăng tính tự chủ và cơ hội sinh kế trên cơ sở củng cố an ninh lương thực và dinh dưỡng; cải thiện điều kiện cơ sở hạ tầng kết nối ở cấp huyện để thúc đẩy sản xuất, tăng cường tiếp cận dịch vụ công cộng; nâng cao năng lực cán bộ các cấp để thực hiện hiệu quả của dự án.

Dự án đặt mục tiêu khoảng 540.000 người được hưởng lợi; có ít nhất 20% số người nghèo hưởng các ưu tiên phát triển; tiêu dùng lương thực và phi lương thực của các hộ hưởng lợi tăng 10%, tăng ít nhất 20% hộ nghèo được tiếp cận các loại hình dịch vụ, tiện ích.

Dự án cũng đã xây dựng các cơ chế, chính sách đặc thù phù hợp với các tỉnh miền núi, mặt bằng dân trí thấp nhằm đảm bảo đạt hiệu quả cao trong quá trình triển khai thực hiện đồng thời, thúc đẩy phân cấp, trao quyền thông qua giao cấp xã làm chủ đầu tư hầu hết các hoạt động; khuyến khích các đơn vị thi công sử dụng lao động địa phương tại chỗ và nhất là khuyến khích hình thức đấu thầu có sự tham gia của cộng đồng…