Vĩnh Phúc: Xây 10 công trình cung cấp nước sạch cho 35.000 hộ dân

ThienNhien.Net – Từ cuối năm 2014, Trung tâm nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc đã khởi công xây dựng công trình nước sạch tập trung liên xã Đại Tự và Phú Đa.

Đây là một trong 5 công trình được UBND tỉnh phê duyệt đầu tư xây dựng từ vốn vay Ngân hàng Thế giới cho 8 tỉnh đồng bằng sông Hồng, với công suất thiết kế 2.400 m3/ngày/đêm.

Sau 2 năm đưa vào sử dụng, công trình đã đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng nước sạch của hơn 3.100 hộ dân. Qua đánh giá, chất lượng nước sau xử lý đạt Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia của Bộ Y tế, góp phần giúp người dân trong xã được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt trên 80%; giúp địa phương duy trì tốt tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới. Năm 2015, thêm 4 dự án nước sạch nữa được triển khai cấp nước sinh hoạt cho liên xã An Tường – Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường; Đồng Ích – Tiên Lữ, huyện Lập Thạch; Hoàng Đan – Hoàng Lâu – Duy Phiên, huyện Tam Dương; Tân Phong – Đạo Đức, huyện Bình Xuyên.

Năm 2016, theo thống kê của Sở NN-PTNT, toàn tỉnh có 10 công trình nước sinh hoạt tập trung quy mô xã, liên xã, cung cấp nước sạch cho 35.000 hộ dân, tập trung ở các huyện: Vĩnh Tường, Yên Lạc, Lập Thạch. Việc quan tâm đầu tư xây dựng các công trình cấp nước sinh hoạt đã góp phần cải thiện đời sống, nâng cao sức khỏe cho nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc. Dự kiến đến hết năm 2016, toàn tỉnh sẽ có 51% người dân nông thôn được sử dụng nước sạch và tỷ lệ này sẽ tăng lên 100% vào năm 2020.