Việt Nam đăng cai tổ chức Diễn đàn vũ trụ lần thứ 20 khu vực châu Á – Thái Bình Dương

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ đồng ý Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam đăng cai tổ chức Diễn đàn các Cơ quan nghiên cứu vũ trụ khu vực châu Á – Thái Bình Dương (APRSAF) lần thứ 20 tại Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ giao Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam xây dựng đề án cụ thể tổ chức Diễn đàn thiết thực, hiệu quả, trong đó dự kiến thành phần, đối tượng trong và ngoài nước tham dự Diễn đàn; cũng như nội dung, chủ đề chính các báo cáo tham luận chuyên môn về sử dụng khoảng không vũ trụ.

Bộ Tài chính cấp bổ sung kinh phí cho Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam từ Ngân sách sự nghiệp Khoa học công nghệ năm 2013 để tổ chức Diễn đàn APRSAF lần thứ 20 theo đề nghị của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Được biết, Diễn đàn thường niên APRSAF ra đời từ năm 1993, nhằm tăng cường sự hợp tác trong lĩnh vực vũ trụ giữa các nước trong khu vực, đồng thời thúc đẩy sự phát triển chương trình vũ trụ của mỗi quốc gia.

Hoạt động này là cơ hội để các cơ quan vũ trụ và tổ chức quốc tế tại châu Á – Thái Bình Dương trao đổi kinh nghiệm về ứng dụng công nghệ vũ trụ vào phát triển kinh tế và xã hội.