Đà Nẵng, Quảng Nam: Nóng việc lo nước cho vụ hè thu

ThienNhien.Net – Ngày 25.4, tại Quảng Nam, diễn ra cuộc họp giữa Tổng cục Thủy lợi (Bộ NNPTNT) với lãnh đạo ngành nông nghiệp tỉnh Quảng Nam và TP.Đà Nẵng, cùng đại diện Thủy điện Sông Tranh 2, Thủy điện Đăk Mi 4, Thủy điện A Vương…

Cuộc họp nhằm tìm nước tưới cho vụ hè thu 2014 tại 2 địa phương.

Ông Lê Duy Vọng – Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi TP.Đà Nẵng kiến nghị: Hơn 300 hồ chứa của Đà Nẵng đang gặp khó khăn về nguồn nước. Ngoài ra, nhu cầu nước sinh hoạt hiện nay của nhân dân (200.000m3 ngày đêm) cũng đang gặp khó khăn. Vì vậy, đề nghị thủy điện phải điều tiết ở mức 25m3/s mới đảm bảo được lượng nước tưới cho nông nghiệp và sinh hoạt của người dân. Ông Trần Đình Quỳnh- Giám đốc Sở NNPTNT TP.Đà Nẵng kiến nghị: Để bảo đảm sự sống ở hạ du không còn cách nào khác là các thủy điện phải điều tiết xả nước, nếu mực nước dưới cửa tràn cũng phải mở cống xả đáy cho xả nước cứu vùng hạ du”.

Người dân Quảng Nam và Đà Nẵng đang đối mặt với một vụ hè thu khô hạn (Ảnh: ThienNhien.Net)
Người dân Quảng Nam và Đà Nẵng đang đối mặt với một vụ hè thu khô hạn (Ảnh: ThienNhien.Net)

Ông Nguyễn Thanh Quang – Giám đốc Sở NNPTNT Quảng Nam nêu ý kiến: “Chưa bao giờ các hồ chứa của Quảng Nam đang khó khăn nguồn nước như hiện nay. Tôi đề nghị các nhà máy thủy điện từ nay đến ngày 10.5 không được phát điện hoặc phát rất ít để dành nước lại phát vào từ ngày 10.5 trở đi vì thời điểm này nông dân vào vụ gieo xạ. Thủy điện lo dùm cho sản xuất với!

Ông Quang tha thiết: Khoảng 15.000ha lúa và 10.000ha hoa màu vụ hè thu sắp tới của nông dân dọc sông Vu Gia – Thu Bồn đang trông cậy vào nguồn nước xả của thủy điện. Thủy điện tích nước mà không xả kiểu này trước sau gì các dòng sông sẽ trơ đáy. Nếu không xả nước hợp lý, hạn hán sẽ khó tránh khỏi.

Ông Lê Mạnh Hùng – Tổng cục phó Tổng cục Thủy lợi, đồng ý với ý kiến của các địa phương, và chốt lại thời gian xả nước của các nhà máy thủy điện: “Thủy điện A Vương xả với lưu lượng 39m3/s; Thủy điện Đăk Mi 4 là 50m3/s; Thủy điện Sông Tranh 2 là 110m3/s. Tùy theo điều kiện thực tế ở địa phương để đảm bảo nước. Nếu như địa phương nào cần nước là phải xả tiếp, rồi sau đấy xả theo lịch tăng cường để đổ ải. Trong đó Thủy điện A Vương xả từ ngày 10.5-31.5; Thủy điện Sông Tranh 2, Thủy điện Đăk Mi 4 là từ ngày 15.5-31.5. Về nước phải đảm bảo độ cao 2,8m ở thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc. Đảm bảo lưu lượng để vận hành. Đây là quy định chung, bắt buộc nếu Tập đoàn Điện lực Việt Nam không chấp hành thực hiện thì chúng tôi sẽ có văn bản gửi Chính phủ xem xét chỉ đạo tiếp…”.