Công bố vùng nước cảng biển tỉnh Thái Bình và Cà Mau

ThienNhien.Net – Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư số 07/2014/TT-BGTVT và 09/2014/TT-BGTVT công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Thái Bình và Cà Mau và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Thái Bình và Cảng vụ Hàng hải Cà Mau.

Theo đó, công bố vùng nước cảng biển Thái Bình thuộc địa phận tỉnh Thái Bình bao gồm: Bến cảng số 1, Bến cảng số 2, Bến cảng số 3.

Vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Cà Mau bao gồm: Vùng nước cảng biển Năm Căn: Bến cảng Năm Căn; Vùng nước cảng dầu khí ngoài khơi mỏ Sông Đốc.

Bộ Giao thông vận tải giao Cảng vụ Hàng hải Thái Bình và Cảng vụ Hàng hải Cà Mau có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của mình theo quy định của Bộ luật Hàng hải Việt Nam và pháp luật có liên quan đến hoạt động hàng hải tại vùng nước các cảng biển thuộc địa phận của mỗi địa phương.

Căn cứ vào tình hình thực tế về thời tiết, sóng gió, mớn nước, trọng tải của tàu thuyền và tính chất hàng hóa, chỉ định vị trí cụ thể cho tàu thuyền đón trả hoa tiêu, kiểm dịch, neo đậu, chuyển tải và tránh bão trong vùng nước theo quy định, bảo đảm an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường.

Ngoài phạm vi vùng nước các cảng biển, Cảng vụ Hàng hải Thái Bình và Cảng vụ Hàng hải Cà Mau có trách nhiệm quản lý Nhà nước về an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường trong vùng biển thuộc địa phận của mỗi địa phương.