Nồng độ CO2 trong khí quyển đạt mức kỷ lục vào tháng 3/2021

Theo dữ liệu của Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA), nồng độ carbon dioxide (CO2) trong khí quyển vào tháng 3/2021 đạt mức trung bình là 417,14 phần triệu (ppm), cao hơn 50% so với thời kỳ tiền công nghiệp. Nồng độ CO2 dự kiến sẽ đạt đỉnh trong năm nay ở ngưỡng 419,5 ± 0,6 ppm vào tháng 5/2021.

Nồng độ CO2 trong không khí thay đổi theo thời gian trong năm và thường đạt đỉnh vào khoảng tháng năm. Tháng 5/2020, các nhà nghiên cứu tại Viện Hải dương học Scripps đo được nồng độ CO2 trong không khí ở mức cao nhất là 417,1 ppm, thấp hơn một chút so với tháng ba năm nay.

“Mặc dù đại dịch Covid-19 khiến lượng khí CO2 thải ra trên toàn thế giới vào năm 2020 giảm 7% so với những năm trước, nhưng điều đó vẫn làm tăng thêm sự tích tụ CO2 đang diễn ra trong khí quyển”, Richard Betts, giáo sư tại Cơ quan Khí tượng Met Office (Anh), cho biết.