Điện, than, dầu khí đạt doanh thu lớn

ThienNhien.Net – Theo báo cáo của Bộ Công Thương, doanh thu bán điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) trong ba tháng đầu năm 2014 ước đạt 14.791 tỉ đồng, tăng 17,22% so với cùng kỳ 2013.

Tính chung quý I, EVN có doanh thu bán điện đạt 42.836 tỉ đồng, tăng 16,03% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, EVN trả nợ gốc, lãi vay và góp vốn đầu tư nguồn điện 3.901 tỉ đồng, đạt 11,79% kế hoạch của năm.

Đối với Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam, Bộ Công Thương cho biết tổng doanh thu toàn quý I ước 26.075 tỉ đồng, đạt 24,7% kế hoạch năm và bằng 108,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, tổng doanh thu tháng 3 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đạt 57.961,777 tỉ đồng, cả ba tháng là hơn 150.000 tỉ đồng, bằng 22,57% kế hoạch năm 2014.