31.3, hạn chót rà soát thủy điện gây hại

ThienNhien.Net – Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc Hưng hôm qua (20.3) cho biết, Bộ Công Thương sẽ kiên quyết rà soát lại các dự án thủy điện theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ.

Ngoài việc đưa ra khỏi quy hoạch 424 dự án, tạm dừng có thời hạn 136 dự án, không xem xét đưa vào quy hoạch 172 vị trí tiềm năng, năm 2014, Bộ Công Thương tiếp tục rà soát các công trình, dự án thủy điện còn lại trên cả nước để loại bỏ các dự án không đạt.

Được biết, 31.3.2014 là hạn chót các địa phương báo cáo về thủy điện gây hại để Bộ Công Thương trên cơ sở đó, sẽ tổng hợp chi tiết để báo cáo Bộ trình Chính phủ.

Thứ trưởng Cao Quốc Hưng đã giao nhiệm vụ cho các đơn vị chức năng xây dựng bộ tài liệu chính thống, có số liệu rõ ràng về thủy điện để phục vụ công tác tuyên truyền khách quan, công khai và minh bạch.