Mở rộng diện tích khảo sát dự án phong điện tại Ninh Thuận

ThienNhien.Net – Công ty Impsa Singapore Pte, Ltd vừa được UBND tỉnh Ninh Thuận cho phép mở rộng diện tích khảo sát, đo gió thuộc địa bàn hai huyện Thuận Nam và Ninh Phước để làm cơ sở lập thủ tục đăng ký đầu tư nhà máy phong điện do công ty làm chủ đầu tư.

Trong thời hạn 06 tháng, Công ty phải hoàn tất hồ sơ đăng ký đầu tư dự án và bổ sung quy hoạch theo quy định, trình UBND tỉnh xem xét, lấy ý kiến các bộ ngành liên quan. Nếu quá thời hạn mà chưa hoàn thành hoặc không đưa ra được lý do chính đáng, UBND tỉnh sẽ hủy bỏ chủ trương đối với dự án trên.

Ngoài ra, Impsa cũng phải tuân thủ đầy đủ các quy định trong quá trình khảo sát, lập hồ sơ dự án và chịu mọi trách nhiệm, chi phí liên quan, báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh sau khi thời gian khảo sát kết thúc.

Riêng với kế hoạch xây dựng nhà máy sản xuất thiết bị điện gió của đơn vị này, địa phương khuyến khích Công ty đầu tư trong các khu công nghiệp của tỉnh. Quy mô diện tích và phạm vi ranh giới cụ thể sẽ xác định ở bước khảo sát lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án theo quy định.