26,7 triệu euro để quản lý rừng bền vững

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt danh mục Dự án “Quản lý rừng bền vững và đa dạng sinh học nhằm giảm phát thải CO2” do Chính phủ Đức tài trợ.

Dự án nhằm tăng cường tính đa dạng sinh học trong các hệ sinh thái rừng, đồng thời đóng góp vào sự thích ứng của khu vực đối với biến đổi khí hậu và hỗ trợ sinh kế của người dân. Dự án thực hiện tại 5 tỉnh: Yên Bái, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang và Bắc Kạn.

Ảnh minh họa: yenbai.gov.vn
Ảnh minh họa: yenbai.gov.vn

Dự án gồm 3 hợp phần. Hợp phần 1 là Bảo vệ tính đa dạng sinh học; trong đó sẽ hỗ trợ thành lập Khu bảo tồn Bát Xát; tăng cường sự tham gia của người dân trong công tác bảo tồn, cải thiện đa dạng sinh học cho 5 khu bảo tồn, lập quy hoạch sử dụng đất của 250 thôn, cải thiện sinh kế cho 250 thôn…

Hợp phần 2: Thúc đẩy đa dạng sinh học bằng quản lý rừng bền vững. Hợp phần 3: Quản lý rừng bền vững nhằm ngăn ngừa mất mát đa dạng sinh học. Trong đó, lập Quy hoạch sử dụng đất thôn bản có sự tham gia của người dân cho 80 thôn thuộc 23 xã; giao 12.000ha rừng tự nhiên là rừng sản xuất cho cộng đồng thôn/bản quản lý; xây dựng cơ chế, thỏa thuận chia sẻ lợi ích.

Tổng kinh phí thực hiện dự án là 26,07 triệu euro. Thời gian thực hiện dự án từ 2014-2020 (7 năm).