Thúc đẩy các dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La, Lai Châu

ThienNhien.Net – Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Tập đoàn Điện lực Việt Nam khẩn trương thực hiện việc cân đối, bố trí đủ vốn cho các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu thực hiện dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La năm 2014, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xét, quyết định.

Đồng thời, Bộ Giao thông vận tải khẩn trương chỉ đạo và thực hiện xử lý dứt điểm tình trạng sụt, trượt quốc lộ 12 đoạn qua thị xã Mường Lay nhằm bảo đảm giao thông an toàn cho các hộ dân theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 332/TB – VPCP ngày 27/8/2013 của Văn phòng Chính phủ.

Phó Thủ tướng cũng giao UBND các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của tỉnh xem xét, giải quyết các kiến nghị theo thẩm quyền nhằm bảo đảm việc thực hiện đầu tư xây dựng các dự án thành phần thuộc dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La và thủy điện Lai Châu đúng tiến độ, theo đúng quy định.

Theo Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện Sơn La đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tổng số dân di chuyển thuộc Dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La là 20.340 hộ, 92.301 nhân khẩu. Trong đó, tỉnh Sơn La 12.584 hộ, 58.337 khẩu; tỉnh Điện Biên 4.459 hộ, 17.010 khẩu; tỉnh Lai Châu 3.297 hộ, 16.954 khẩu.

Tổng số khu, điểm tái định cư tập trung của Dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La 78 khu, 285 điểm, tái định cư xen ghép vào 38 bản thuộc 17 xã và tái định cư tự nguyện; bố trí tái định cư cho 20.477 hộ (gồm số dân di chuyển thuộc Dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La và Dự án đường tránh ngập đường Mường Lay-Nậm Nhùn, giai đoạn 1).

Đối với tỉnh Sơn La, tái định cư tập trung tại 54 khu, 237 điểm có tổng diện tích đất ở và đất sản xuất là 37.207 ha. Với tỉnh Điện Biên, tái định cư tập trung 11 khu, 11 điểm có tổng diện tích đất ở và đất sản xuất là 12.004 ha. Còn với tỉnh Lai Châu, tái định cư tập trung 13 khu, 37 điểm có tổng diện tích đất ở và đất sản xuất là 9.278,3 ha.

Tổng mức đầu tư Dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La hơn 26.457 tỷ đồng, trong đó, nguồn vốn ngân sách Nhà nước đầu tư hơn 17.417 tỷ đồng, còn lại là nguồn vốn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam gần 9.040 tỷ đồng.

Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện Lai Châu nhằm tạo điều kiện để đồng bào tái định cư sớm ổn định chỗ ở và đời sống, phát triển sản xuất, cuộc sống vật chất, tinh thần ngày càng tốt hơn nơi ở cũ.

Theo Quy hoạch, tổng số dân bị ảnh hưởng trực tiếp nằm trong mặt bằng xây dựng công trình và vùng ngập lòng hồ phải di chuyển 1.331 hộ với 5.867 khẩu, số dân bị ảnh hưởng trực tiếp 617 hộ với 3.873 khẩu (số liệu điều tra tháng 12/2008).

Dự báo tổng số dân di chuyển đến khi hoàn thành công tác di dân, tái định cư thủy điện Lai Châu (kể cả số dân sở tại phải di chuyển, số dự phòng phát sinh) là 1.760 hộ với 7.805 khẩu (tính đến hết năm 2014).

Quy hoạch di dân, tái định cư Dự án thủy điện Lai Châu được bố trí chủ yếu trên địa bàn huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu, gồm: 8 khu, 35 điểm tái định cư, bảo đảm bố trí tái định cư 1.760 hộ.