Khẩn trương thiết kế gói sản phẩm tín dụng nông nghiệp mới

ThienNhien.Net – Thực hiện Chỉ đạo mới nhất của Chính phủ, Bộ NNPTNT và Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có cuộc họp đầu tiên triển khai tín dụng ưu tiên cho lĩnh vực nông nghiệp theo các mô hình mới.

Đầu tư tín dụng cho khu vực kinh tế nông nghiệp, nông thôn sẽ được đẩy mạnh hơn nữa trong thời gian tới. Hiện nay, NHNN đang tiếp tục sử dụng các công cụ điều hành chính sách tiền tệ để khuyến khích các tổ chức tín dụng đẩy mạnh đầu tư tín dụng cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Tuy nhiên, một trong những vướng mắc là người nông dân vẫn còn hạn chế về quản lý tài chính, tài sản. Bên cạnh đó, các ngân hàng vẫn còn e ngại nhất định trong lĩnh vực này, nếu cho vay không có tài sản thế chấp.

Đầu tư tín dụng cho khu vực kinh tế nông nghiệp, nông thôn sẽ được đẩy mạnh hơn nữa trong thời gian tới (Ảnh: Chinhphu.vn)
Đầu tư tín dụng cho khu vực kinh tế nông nghiệp, nông thôn sẽ được đẩy mạnh hơn nữa trong thời gian tới (Ảnh: Chinhphu.vn)

Theo ông Nguyễn Viết Mạnh, Vụ trưởng Vụ Tín dụng NHNN: NHNN sẽ tích cực nghiên cứu và triển khai các gói sản phẩm tín dụng mới. Tuy nhiên, việc triển khai được “gói sản phẩm” tín dụng nông nghiệp cần có thời gian với các quy định chi tiết. Để có chính sách tín dụng hiệu quả phải có quy hoạch từng nhóm ngành, từng vùng sản xuất cụ thể; có sự liên kết từ đầu vào tới đầu ra, khi đó tín dụng sẽ bền vững, thậm chí không cần thế chấp ngân hàng vẫn có thể cho vay. Tín dụng cũng sẽ hướng tới thực hiện các chủ trương về mô hình sản xuất lớn, liên kết dồn điền đổi thửa, cánh đồng mẫu lớn…

Ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó Giám đốc NHNN chi nhánh TPHCM, cho biết tín dụng nông nghiệp, nông thôn tại TPHCM trong năm 2014 sẽ tập trung vào nông nghiệp áp dụng công nghệ cao và chế biến trong lĩnh vực nông nghiệp để nâng cao chất lượng hàng hóa, tính cạnh tranh của sản phẩm.

Dự kiến, dư nợ tín dụng trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn sẽ tăng 70%-85% so với năm 2013, tương đương với mức vốn khoảng 35.000-37.000 tỷ đồng so với mức 20.000 tỷ đồng năm 2013. Hiện lãi suất cho vay đối với tín dụng nông nghiệp là không quá 9%/năm và NHNN đang khuyến khích các ngân hàng giảm lãi suất trong thời gian tới xuống 7-8%/năm ngắn hạn và 8-9%/năm trung và dài hạn.

Trong Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2014 mới đây, Chính phủ đã yêu cầu NHNN xem xét khả năng điều chỉnh giảm thêm mặt bằng lãi suất cho vay phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô và lạm phát; phối hợp với Bộ NNPTNT, Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng chương trình cho vay thí điểm phục vụ cho phát triển nông nghiệp, trong đó ưu tiên các mô hình liên kết trong chuỗi sản xuất sản phẩm nông nghiệp, các mô hình sản xuất áp dụng khoa học và công nghệ cao, các mô hình liên kết trong chuỗi sản xuất sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu.

Về việc đưa ra gói tín dụng cho tam nông, TS. Cao Sỹ Kiêm, Nguyên Thống đốc NHNN, đánh giá: Đây là hướng đi cần thiết cần có cơ chế cho vay theo chuỗi sản xuất đáp ứng được yêu cầu vay, đáp ứng được cả nhu cầu thu hồi vốn của ngân hàng. Tránh được hiện tượng cho vay mạnh mún, rải rác theo các khâu chế biến, xuất khẩu. Việc nâng cao hiệu quả tín dụng sẽ tránh được rủi ro mang tính thời vụ.