Tài trợ nhỏ của Viện Tài nguyên Thế giới

Viện Tài nguyên Thế giới (World Resources Institute) mở gói tài trợ nhỏ cho các tổ chức xã hội dân sự nhằm cải thiện quản lý rừng và cải thiện sinh kế của các cộng đồng địa phương sống gần rừng.

Ngân sách: từ 10.000 USD tới 40.000 USD

Hạn nộp hồ sơ: Từ 10/3/2014 tới 30/06/2014

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.