Hơn 73 triệu USD nâng cấp Nhà máy thủy điện Đa Nhim

ThienNhien.Net – Mục tiêu của dự án là tăng công suất phát điện, đặc biệt trong giờ cao điểm của Nhà máy thủy điện Đa Nhim.

Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) vừa ký với Chính phủ Việt Nam Hiệp định vốn vay với tổng mức đạt 7,515 tỉ Yên (tương đương hơn 73 triệu USD) cho “Dự án nâng cấp Nhà máy thủy điện Đa Nhim”.

Mục tiêu của dự án là tăng công suất phát điện, đặc biệt trong giờ cao điểm của Nhà máy thủy điện Đa Nhim, bằng việc lắp đặt thêm tổ máy phát điện qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế cho khu vực này. Dự kiến, dự án này sẽ bắt đầu đưa vào sử dụng từ tháng 8/2016.

Nguồn vốn vay sẽ được dùng cho công tác xây lắp và mua sắm thiết bị và dịch vụ tư vấn phục vụ cho việc mở rộng Nhà máy thủy điện Đa Nhim (công suất 160MW) do Nhật Bản bắt đầu xây dựng vào năm 1959 và đến năm 1964 được đưa vào vận hành.

Vào năm 1997, nguồn vốn vay ODA từ Nhật Bản đã được sử dụng để cải tạo nhà máy và hệ thống truyền tải điện đã xuống cấp. Căn cứ trên lịch sử của Nhà máy thủy điện Đa Nhim, phía Việt Nam đã đề nghị Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ dự án này.

Trong thời gian tới, định hướng của JICA là tiếp tục hỗ trợ các vấn đề phát triển của Việt Nam thông qua việc sử dụng một cách hài hòa các loại hình hợp tác ODA bao gồm vốn vay, hợp tác kỹ thuật và viện trợ không hoàn lại.