Quảng Bình: Khẩn trương chi trả gần 28 tỷ đồng hỗ trợ sự cố môi trường biển

Sở NN- PTNT Quảng Bình cho biết, đến đầu tháng 12/2017, đã thực hiện chi trả bồi thường sự cố môi trường biển được gần 2.620 tỷ đồng, đạt 99% tổng số tiền bồi thường…

Đến cuối tháng 11/2017, theo việc xử lý hàng hải sản tồn đọng và các đối tượng tồn đọng khác, Quảng Bình được hỗ trợ gần 263 tỷ đồng. Trong đó, bồi thường trên 1.100 tấn hàng hải sản tồn đọng (48,5 tỷ đồng); trên 15.000 đối tượng lao động tồn đọng khác (214,4 tỷ đồng). TỈnh đã chỉ đạo ráo riết việc chi trả bồi thường. Tuy nhiên, vẫn còn trên 27,6 tỷ đồng đã phê duyệt nhưng chưa chi trả.

Ông Lê Minh Ngân- Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã yêu cầu các địa phương tập trung xử lý dứt điểm những trường hợp còn tồn đọng, vướng mắc. Trong tháng 12/2017 phải thực hiện chi trả đúng quy định, đúng đối tượng và đảm bảo công khai, minh bạch, chính xác.