HFHV tuyển cán bộ

Tổ chức Hỗ trợ Gia cư Việt Nam (Habitat for Humanity International in Vietnam – HFHV) cần tuyển 01 quản lý chương trình cao cấp làm việc tại Hà Nội.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 12/03/2014

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.