Tạo chất béo sản xuất nhiên liệu từ bã mía

Tạo chất béo sản xuất nhiên liệu từ bã mía

ThienNhien.Net – Nhóm nghiên cứu thuộc khoa Nông nghiệp, Đại học Cần Thơ đã nghiên cứu thành công đề tài khoa học ứng dụng bã mía trong quá trình nuôi cấy Y. lipolytica Po1g, để tạo chất béo sản xuất nhiên liệu sinh học. Nấm men Y. lipolytica Po1g có khả năng tích lũy hàm lượng […]