“Tin bão khẩn cấp” phải dự báo thời gian, địa điểm bị ảnh hưởng

ThienNhien.Net – Bộ TN&MT vừa soạn thảo quy chế dự báo thiên tai. Theo đó, đối với “Tin bão khẩn cấp”, nếu bão có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta trong 24 giờ thì phải dự báo cụ thể về thời gian; các tỉnh, thành phố có thể bị ảnh hưởng trực tiếp; khả năng gây gió mạnh ở các vùng; khả năng gây mưa vừa và mưa to…

“Tin bão khẩn cấp” sẽ được phát khi vị trí tâm bão cách điểm gần nhất thuộc bờ biển đất liền nước ta từ 300 đến 500 km và có khả năng di chuyển về phía đất liền trong vòng 48 giờ. “Tin bão gần bờ” được phát khi vị trí tâm bão cách đất liền từ 500 đến 1.000 km. “Tin bão trên biển Đông” sẽ được phát khi bão hoạt động trên biển Đông có vị trí tâm bão cách bờ biển đất liền nước ta trên 1.000 km.