Tổng kiểm tra khai thác khoáng sản trái phép tại A Lưới

ThienNhien.Net – UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa có văn bản yêu cầu Công an tỉnh và Huyện ủy, UBND, Sở Tài nguyên và Môi trường huyện A Lưới phối hợp triển khai các biện pháp xử lý tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn.

(Ảnh minh họa: ThienNhien.Net)

UBND huyện A Lưới có trách nhiệm chủ trì, tổ chức lực lượng tiến hành kiểm tra, truy quét, ngăn chặn và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm khai thác khoáng sản, đặc biệt là khoáng sản vàng trên địa bàn; tiến hành tịch thu các phương tiện, máy móc trang thiết bị phục vụ việc khai thác khoáng sản trái phép.

Đối với trường hợp tổ chức, cá nhân cố tình vi phạm hoặc chống đối người thi hành công vụ, cần củng cố hồ sơ để chuyển cho cơ quan chức năng thực hiện việc khởi tố theo quy định, đồng thời, đề xuất việc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với tổ chức thực hiện đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu tiếp tục để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép nói chung và khoáng sản vàng nói riêng trên địa bàn mình quản lý.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Thanh tra Tài nguyên và Môi trường tích cực phối hợp với UBND huyện A Lưới để nắm thông tin, kịp thời phối hợp kiểm tra, hướng dẫn và xử lý các đối tượng vi phạm hoạt động khoáng sản; tăng cường theo dõi, giám sát tình hình hoạt động khoáng sản trên địa bàn huyện A Lưới để kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo xử lý.

UBND tỉnh cũng đề nghị Giám đốc Công an tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo lực lượng công an, biên phòng tích cực phối hợp với UBND huyện A Lưới tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định; hỗ trợ lực lượng để tiến hành kiểm tra, truy quét, ngăn chặn và xử lý các đối tượng khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện A Lưới.

Huyện ủy A Lưới tăng cường công tác lãnh, chỉ đạo công tác quản lý nhà nước về hoạt động khoáng sản trên địa bàn; đảm bảo chấm dứt tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, giữ vững an ninh trật tự, cảnh quan môi trường, sinh thái khu vực biên giới.