TP HCM ban hành kế hoạch trồng 10 triệu cây xanh

Trong giai đoạn 2021 – 2025, TP HCM sẽ trồng 10 triệu cây xanh qua việc phát triển công viên, cây xanh đường phố, cây xanh trong khu dân cư; cải tạo chăm sóc, làm giàu rừng…

Kế hoạch trồng rừng và cây xanh giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn TP HCM vừa được Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan ký ban hành, nhằm thực hiện có hiệu quả đề án “Trồng 1 tỉ cây xanh giai đoạn 2021 – 2025” của Thủ tướng Chính phủ.

TP HCM lên kế hoạch trồng 10 triệu cây xanh cho giai đoạn 2021 – 2025.

Theo đó, TP HCM phát động bình quân mỗi người dân trồng 1 cây xanh, chung sức “vì một Việt Nam xanh” để phát triển 10 triệu cây xanh các loại, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, cải thiện cảnh quan và ứng phó biến đổi khí hậu.

Trong đó, TP HCM sẽ trồng hơn 8,34 triệu cây xanh qua phát triển công viên, mảng xanh, cây xanh đường phố và cây xanh trong các công sở, trường học, khu dân cư. TP HCM khuyến khích các địa phương, đơn vị, người dân trồng các loại cây mới, cây nhập có nhiều tính năng mới, đa dang hóa chủng loại cây trồng để tạo nét riêng cho từng khu dân cư, tuyến đường…

Bên cạnh đó, hơn 1,65 triệu cây xanh sẽ được phát triển thông qua các dự án trồng mới rừng, cải tạo làm giàu rừng, chăm sóc rừng trên diện tích 1.140 ha, chủ yếu trên địa bàn các huyện Củ Chi, Bình Chánh và Cần Giờ.

Nguồn kinh phí thực hiện trồng 10 triệu cây xanh là hơn 1.000 tỉ đồng, trong đó ngân sách nhà nước 480 tỉ đồng, nguồn vận động xã hội hóa 550 tỉ đồng.

TP HCM thiếu công viên cây xanh trầm trọng

TP HCM có tốc độ đô thị hóa và tỉ lệ dân số cao. Trong khi đó, việc đầu tư xây mới công viên có quy mô lớn trong những năm qua còn hạn chế. Tổng diện tích đất quy hoạch công viên cây xanh toàn TP HCM lên đến 11.400 ha, tương ứng chỉ tiêu 7 m2/người nhưng thực tế hiện nay, tổng diện tích công viên hiện hữu chỉ khoảng hơn 500 ha, tương ứng 0,55 m2/người.