Tiếp tục đề nghị loại bỏ dự án thủy điện nhỏ ở Tây Nguyên

ThienNhien.Net – Theo Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, đến nay, các tỉnh Tây Nguyên và các tỉnh giáp Tây Nguyên đã loại bỏ 167 dự án thủy điện nhỏ, với tổng công suất 617,36 MW và 75 vị trí dự án tiềm năng, với tổng công suất 135 MW.

Trong các dự án này, các tỉnh Tây Nguyên loại bỏ 117 dự án, với 337,16 MW, các huyện của các tỉnh giáp Tây Nguyên loại bỏ 50 dự án, với tổng công suất 280,2 MW. Trong đó, Lâm Đồng loại bỏ trên 40 dự án, Kon Tum loại bỏ 34 dự án, Quảng Nam là địa phương giáp với Tây Nguyên loại 22 dự án…

Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên cùng các đơn vị chức năng tiếp tục đề nghị các địa phương ở khu vực Tây Nguyên và các địa phương vùng giáp ranh Tây Nguyên kiên quyết loại bỏ các dự án thủy điện, vị trí tiềm năng mà khi triển khai xây dựng ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống cộng đồng dân cư, môi trường sinh thái…

Hiện nay, các tỉnh Tây Nguyên và các huyện giáp ranh Tây Nguyên đã có 118 dự án thủy điện hoàn thành, phát điện với tổng công suất 5.798 MW và 75 dự án đang thi công.