Thông báo về Hội thảo về Phát triển bền vững dành cho báo chí tại Ấn Độ

Quỹ Á-Âu (Asia-Europe Foundation-ASEF) tổ chức Hội thảo chuyên đề về phát triển bền vững dành cho báo chí tại Ấn Độ từ 9-11/11/2013. Các nhà báo được lựa chọn tham dự sẽ được ban tổ chức đài thọ toàn bộ chi phí chuyến đi.

Thời hạn đăng ký: 12/08/2013.

Thông tin chi tiết và cách thức đăng ký vui lòng tham khảo tại đây