Hỗ trợ Bắc Ninh phòng, chống cúm gia cầm

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất cấp (không thu tiền) 10.000 lít hóa chất sát trùng Vetvaco-Iodine thuộc hàng dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Bắc Ninh phòng, chống dịch cúm gia cầm.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu việc xuất cấp, quản lý và sử dụng số hóa chất nêu trên phải thực hiện theo quy định hiện hành.

Trước đó, từ ngày 2/1- 9/1 dịch cúm gia cầm diễn biến phức tạp và có nguy cơ lan rộng ở bốn huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Bắc Ninh gồm: xã Đông Phong (huyện Yên Phong); xã Phú Lâm (huyện Tiên Du); xã Tam Sơn (thị xã Từ Sơn) và khu Tiên Xá, phường Hạp Lĩnh (thành phố Bắc Ninh) đã làm hơn 9.700 con gia cầm mắc bệnh phải tiêu hủy.

UBND tỉnh Bắc Ninh đã công bố dịch trên địa bàn các xã có dịch và chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các cơ quan liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện cấp bách, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch.

Tuy nhiên, do khó khăn về kinh phí phòng, chống dịch, UBND tỉnh Bắc Ninh đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và đầu tư, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ hóa chất và vắc-xin cúm gia cầm H5N1 từ nguồn dự trữ quốc gia.