Kết nối và hợp tác bảo vệ động vật hoang dã ASEAN

ThienNhien.Net – Buôn bán bất hợp pháp động vật hoang dã đang là vấn đề quốc gia, khu vực và toàn cầu, và trách nhiệm hành động không chỉ xuất phát từ mỗi cam kết quốc gia. Từ mục đích trên, cuộc họp thường niên lần thứ 10 của Mạng lưới thực thi bảo vệ động vật hoang dã ASEAN (ASEAN-WEN) đã được tổ chức tại Brunei Darussalam trong ngày 5 và ngày 6-5.

07052015_baovedongvathoangda
Tham dự cuộc họp gồm các đại biểu thuộc các cơ quan CITES, Hải quan, Kiểm lâm, Cảnh sát Môi trường các nước Brunei Darussalam, Indonesia, Lào, Malaysia, Phillippin, Singapore, Thái Lan, Việt Nam, Ban điều phối ASEAN-WEN và các tổ chức quốc tế: Cơ quan Liên Hợp quốc về tội phạm và ma túy (UNODC), Cơ quan điều tra Môi trường (EIA), các tổ chức phi chính phủ: Traffic, WWF, Freeland.

Đoàn Việt Nam tham dự cuộc họp lần này gồm đại diện Cơ quan quản lý CITES Việt Nam, Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan), Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an). Tại cuộc họp này, Việt Nam đã hoàn thành nhiệm kỳ chủ tịch ASEAN-WEN và chuyển giao vai trò chủ tịch cho Brunei Darussalam.

Tại cuộc họp, các vấn đề nổi bật trong kiểm soát buôn bán các loài hoang dã được chú trọng, tập trung ở buôn bán xuyên quốc gia và sự hợp tác của các cơ quan thực thi pháp luật các nước ASEAN. Đại biểu các nước ASEAN chia sẻ kết quả các nỗ lực thực thi cũng như các khó khăn, trở ngại. Điều quan trọng, theo toàn thể đại biểu tham dự cuộc họp là sự hợp tác và hợp tác không ngừng giữa các cơ quan thực thi của các nước ASEAN để tạo những phản ứng kịp thời và triệt để trước tình trạng buôn bán bất hợp pháp các loài hoang dã tại khu vực Đông Nam Á, một trong những khu vực giầu tính đa dạng sinh học và đồng thời là khu vực phát hiện và bắt giữ nhiều vụ buôn bán bất hợp pháp các loài hoang dã.

Nỗ lực hành động và hợp tác của các cơ quan thực thi pháp luật các nước ASEAN cũng nhận được sự cam kết hỗ trợ về kỹ thuật và tài chính của các tổ chức quốc tế và các tổ chức phi chính phủ, hướng tới mục tiêu “chung tầm nhìn – chung hành động” vì các loài hoang dã của cộng đồng ASEAN.