Hội thảo quốc gia “Tăng trưởng xanh-Thành phố cảng xanh”

ThienNhien.Net – Ngày 27/3, tại thành phố Hải Phòng, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng phối hợp với Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên quốc tế (IUCN) trong khuôn khổ Sáng kiến rừng ngập mặn cho tương lai (MFF) tổ chức Hội thảo quốc gia về “Tăng trưởng xanh – Thành phố cảng xanh.”

Hội thảo là cơ hội để các bên liên quan trao đổi quan điểm thực hiện tăng trưởng xanh, kinh tế biển xanh, thành phố cảng xanh; chia sẻ kinh nghiệm quốc tế và các bài học ở trong nước cũng như thành phố Hải Phòng; đưa các gợi ý chính sách và định hướng hành động thực hiện Chiến lược quốc gia về Tăng trưởng xanh ở Việt Nam và Hải Phòng.

Hải Phòng là thành phố lớn thứ ba tại Việt Nam và là đầu mối giao thông đường thủy quan trọng. Với mục tiêu thực hiện Chiến lược Tăng trưởng xanh tại Việt Nam giai đoạn 2011-2020, Hải Phòng đang đi đầu trong nhận thức và hành động để trở thành thành phố “cảng xanh” tại Việt Nam vào năm 2020.

Tăng trưởng xanh là nội dung quan trọng của phát triển bền vững, góp phần giảm bớt áp lực đối với môi trường do tốc độ phát triển nhanh của nền kinh tế, đồng thời đáp ứng được định hướng phát triển kinh tế của quốc gia và đảm bảo cuộc sống của người dân.

Năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt “Chiến lược quốc gia về Tăng trưởng xanh thời kỳ 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2050” tại Quyết định số 1393/QĐ-TTg ngày 25/9/2012.

Theo tiến sỹ Nguyễn Văn Thành, Bí thư Thành ủy Hải Phòng, mặc dù tốc độ tăng trưởng kinh tế của Hải Phòng đã tăng lên gấp đôi trong vòng hai thập kỷ qua nhưng chúng ta có rất nhiều việc cần phải làm để giải quyết những thách thức nghiêm trọng do ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí… gây ra.

Tiến sỹ Nguyễn Văn Thành cho biết thêm để thực hiện Kết luận số 72 của Bộ Chính trị xây dựng Hải phòng trở thành thành phố cảng xanh và thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1393/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, thành phố Hải Phòng xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện, trong đó tập trung vào các giải pháp chủ yếu là đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức; xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách; tái cơ cấu và đổi mới mô hình tăng trưởng; nghiên cứu đổi mới và áp dụng công nghệ tiên tiến trong sản xuất và tiêu dùng; tăng cường bảo vệ môi trường và phát triển bền vững; đẩy mạnh hợp tác quốc tế về phát triển xanh…

Hải Phòng đang nỗ lực tập trung mọi nguồn lực, trí tuệ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2020 “Xây dựng và phát triển đô thị Hải Phòng theo hướng đô thị cảng biển xanh, văn minh, hiện đại.”

IUCN Việt Nam thông qua Sáng kiến rừng ngập mặn cho Tương lai (MFF) hiện đang nỗ lực phối hợp với Hải Phòng đưa ra các giải pháp dựa vào thiên nhiên và tăng cường sức chống chịu của vùng ven biển nhằm giải quyết các thách thức về môi trường do tác động của phát triển và biến đổi khí hậu.

Một số hoạt động đã và đang được thực hiện trong thời gian qua bao gồm áp dụng cách tiếp cận quản lý không gian biển và quản lý dựa vào hệ sinh thái tại vùng biển Việt Nam; phục hồi hệ sinh thái và cải thiện sinh kế của cộng đồng ven biển thông qua chương trình tài trợ các dự án nhỏ; xây dựng khung quản lý tổng hợp vùng bờ (ICM); ứng cứu sự cố tràn dầu theo vùng địa lý.