13 tỉnh triển khai tổng điều tra, kiểm kê rừng

ThienNhien.Net – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có văn bản gửi UBND 13 tỉnh yêu cầu triển khai thực hiện dự án Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013-2016.

Đó là các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đắc Nông, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Kiên Giang, Cà Mau

Ảnh minh họa: ThienNhien.Net
Ảnh minh họa: ThienNhien.Net

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các tỉnh trên chỉ đạo các Sở, Ban ngành và chính quyền các cấp tích cực, chủ động phối hợp chặt chẽ với Tổng cục Lâm nghiệp và đơn vị của Bộ triển khai công tác điều tra, kiểm kê rừng trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, các tỉnh yêu cầu sở Tài nguyên và Môi trường, sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cung cấp tài liệu, số liệu, bản đồ liên quan (bản đồ địa chính, bản đồ quy hoạch 3 loại rừng, bản đồ kiểm kê đất đai, bản đồ giao đất lâm nghiệp, giao rừng…) theo yêu cầu của các đơn vị của Bộ thực hiện điều tra rừng.

Cùng với đó, các tỉnh cần thực hiện tốt công tác chuẩn bị về tổ chức, nhân lực và phương án tổ chức kiểm kê rừng để có thể triển khai công tác kiểm kê rừng ngay sau khi tiếp nhận thành quả điều tra rừng. Đảm bảo công tác kiểm kê đạt kết quả và hoàn thành đúng tiến độ.

Cụ thể: Trong tháng 2/2014, các tỉnh tổ chức tiếp nhận kết quả điều tra rừng từ các đơn vị được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao thực hiện điều tra rừng.

Công tác kiểm kê rừng phải được hoàn thành vào cuối tháng 4/2014; hoàn chỉnh tổng hợp số liệu kiểm kê rừng và số hóa bản đồ vào cuối tháng 5/2014.

Hoàn thành các hoạt động còn lại của dự án vào cuối tháng 6/2014. Đến tháng 7/2014, tổ chức nghiệm thu, bàn giao kết quả và tập huấn sử dụng cơ sở dữ liệu kiểm kê rừng.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định phê duyệt Dự án “Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013-2016”.

Dự án nhằm xác định và nắm bắt được diện tích rừng; trữ lượng rừng và diện tích đất chưa có rừng được quy hoạch cho mục đích lâm nghiệp gắn với chủ quản lý cụ thể trên phạm vi cả nước; thiết lập được hồ sơ quản lý rừng và xây dựng cơ sở dữ liệu rừng và đất chưa có rừng.

Thành quả của dự án là cơ sở để thực hiện theo dõi diễn biến rừng và đất rừng hàng năm và việc lập quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng từ Trung ương đến địa phương; đồng thời, là thông tin phục vụ cho công tác giao rừng gắn với giao đất lâm nghiệp và làm căn cứ thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.