Thừa Thiên-Huế loại bỏ 6 cụm công nghiệp

ThienNhien.Net – Theo điều chỉnh quy hoạch tổng thể cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế đến năm 2015, định hướng đến năm 2020, tỉnh Thừa Thiên-Huế sẽ loại bỏ 6 cụm công nghiệp và sáp nhập 4 cụm công nghiệp.

Cụm công nghiệp Hương Sơ, thành phố Huế (Ảnh: Cổng TTĐT Thừa Thiên Huế)
Cụm công nghiệp Hương Sơ, thành phố Huế (Ảnh: Cổng TTĐT Thừa Thiên Huế)

Thừa Thiên-Huế loại bỏ 6 cụm công nghiệp gồm: Thủy Vân, Thủy Châu (thị xã Hương Thủy), Phú Mỹ, (huyện Phú Vang), Quảng Phú, Quảng Lợi (huyện Quảng Điền) và Hương Phong (huyện A Lưới).

Đồng thời nhập 4 cụm công nghiệp vào khu công nghiệp (KCN) gồm: Cụm công nghiệp Phú Đa vào KCN Phú Đa; cụm công nghiệp Hòa Bình Chương vào KCN Phong Điền; cụm công nghiệp Phong Điền vào KCN Phong Điền; cụm công nghiệp La Sơn nhập vào KCN La Sơn.

Điều chỉnh quy mô cụm công nghiệp Hương Sơ từ 100ha xuống 48ha; điều chỉnh quy mô cụm công nghiệp Thủy Phương: từ 100ha xuống 75ha.

Như vậy, quy hoạch tổng thể cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 chỉ còn 10 cụm công nghiệp với tổng diện tích 353ha.

Theo UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế, việc điều chỉnh Quy hoạch tổng thể cụm công nghiệp nhằm phát triển cụm công nghiệp phù hợp với tiềm năng và lợi thế so sánh của các địa phương, gắn liền với việc phát triển các trung tâm kinh tế của tỉnh.

Dự kiến, nguồn vốn đầu tư cho xây dựng cơ sở hạ tầng cụm công nghiệp giai đoạn 2012-2015 là 244,15 tỷ đồng, giai đoạn 2016-2020 là 335,63 tỷ đồng. Phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp đến năm 2015 đạt 1.112 tỷ đồng, đến năm 2020 đạt 2.668 tỷ đồng.