Công bố quy hoạch khu du lịch hồ Ba Bể

ThienNhien.Net – Sáng 16/1, UBND tỉnh Bắc Cạn công bố quyết định phê duyệt quy hoạch xây dựng khu du lịch hồ Ba Bể đến năm 2030.

Quy hoạch do Công ty Nikken Seikei Civil Engineering Ltd (Nhật Bản) làm tư vấn.

Đây là khu du lịch guốc gia, nằm trong quy hoạch tổng thể du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, là vùng văn hóa đặc thù của khu Việt Bắc.

Quy hoạch phát triển du lịch hồ Ba Bể hướng tới khu du lịch sinh thái có tầm cỡ, hình thành bảo tàng tổng hợp ngoài trời, cung cấp nơi trải nghiệm và các dịch vụ đậm bản sắc truyền thống địa phương.

Diện tích quy hoạch du lịch khu vực hồ Ba Bể rộng hơn 28 nghìn ha. Thực hiện quy hoạch, khu du lịch này sẽ tạo việc làm cho khoảng 1.650 lao động phục vụ du lịch sinh thái – nghỉ dưỡng, du lịch tâm linh dựa trên các truyền thuyết về động Hua Mạ, đền An Mã, thác Đầu Đẳng, động Puông, đảo Bà Góa… Ngoài ra, còn hoàn thiện tuyến giao thông để gắn kết với du lịch vùng chiếm khu ATK Tuyên Quang, Thái Nguyên…

Trên cơ sở giá trị của danh thắng, cảnh quan, khi hậu vùng hồ Ba Bể, tỉnh Bắc Cạn công bố quy hoạch du lịch hồ Ba Bể, xác định phương hướng, định hướng các sản phẩm du lịch nhằm thu hút các nhà đầu tư xây dựng các sản phẩm, dịch vụ tại khu du lịch này.