Thảm họa thiên nhiên gây thiệt hại 125 tỷ USD trong năm 2013

ThienNhien.Net – Hãng tái bảo hiểm Munich Re của Đức ngày 7/1 đã ước tính các thảm họa thiên nhiên, điển hình là siêu bão Haiyan ở Philippines và lũ lụt tại châu Âu, đã gây thiệt hại tổng cộng tới 125 tỷ USD trong năm 2013.

Con số này thấp hơn mức trung bình 184 tỷ USD trong 10 năm qua, trong đó mức tổn thất được bảo hiểm chi trả là 31 tỷ USD, giảm so với mức trung bình 56 tỷ USD.

Dựa trên chu kỳ tự nhiên, các phân tích cho thấy một giai đoạn với tần số hoạt động của các cơn bão tăng cao hơn sẽ bắt đầu vào những năm tới.