Lào Cai giao đất, giao rừng ở chưa hiệu quả

ThienNhien.Net – Đó là đánh giá của Đoàn công tác Hội đồng Dân tộc Quốc hội sau buổi làm việc với tỉnh Lào Cai về kết quả thực hiện chính sách pháp luật về giao đất, giao rừng cho cộng đồng dân cư và hộ gia đình vùng DTTS, miền núi giai đoạn 2006 – 2016, sáng 30/8. Đồng chí Hà Ngọc Chiến, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội làm trưởng đoàn.

Đồng chí Hà Ngọc Chiến khảo sát việc giao đất, giao rừng tại huyện Văn Bàn

Theo đánh giá tại buổi làm việc, chính sách giao đất giao rừng cho cộng đồng và hộ gia đình là chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, đặc biệt đối với Lào Cai, nơi có 80% dân số là các cộng đồng, hộ gia đình người dân tộc thiểu số thuộc khu vực miền núi, điều kiện kinh tế khó khăn, cuộc sống chủ yếu gắn bó với rừng.

Từ sau khi có Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004 và các văn bản chỉ đạo từ Trung ương, phương án giao rừng, cho thuê rừng giai đoạn 2011 – 2015 của tỉnh cũng được phê duyệt và triển khai rộng rãi.

Tuy nhiên, theo phương án đã vạch ra thì quỹ rừng để giao cho các hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư của cả giai đoạn vào gần 115 nghìn ha. Nhưng đến hiện tại mới chỉ giao được 1.237 ha cho 34 cộng đồng và 427 hộ gia đình, chưa đạt 1% phương án.

Theo tỉnh Lào Cai, nguyên nhân là do không có kinh phí để thực hiện. Số diện tích rừng ít ỏi giao được trong thời gian qua chủ yếu là do các tổ chức phi chính phủ hỗ trợ cùng một phần nhỏ ngân sách địa phương, với tổng số tiền khoảng 2,8 tỷ đồng. Trong khi nhu cầu kinh phí thực hiện để đảm bảo phương án là hơn 103 tỷ đồng.

Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đồng chí Hà Ngọc Chiến đánh giá cao việc chủ động triển khai nghiêm túc theo Luật và các văn bản chỉ đạo từ Trung ương đối với vấn đề bảo vệ, phát triển rừng ở Lào Cai, từ đó mang lại những hiệu quả trong thực tiễn.

Tuy nhiên, đối với việc giao đất, giao rừng tại địa phương, mặc dù có phần sáng tạo, đa dạng hóa, tuy nhiên hiệu quả vẫn còn còn thấp, thu nhập thực tế của người dân gắn với rừng thông qua chính sách vẫn chưa cao. Do đó, Lào Cai cần quan tâm hơn nữa đến việc phân bổ ngân sách, quy hoạch, kiểm tra, đánh giá để đảm bảo kế hoạch đề ra, nhất là trong thực hiện chính sách giao đất giao rừng.