Sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp tỉnh Long An, Quảng Nam

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới các công ty nông, lâm nghiệp thuộc UBND tỉnh Long An và Quảng Nam.

Ảnh minh họa: laodong.com.vn
Ảnh minh họa: laodong.com.vn

Tại tỉnh Long An, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo duy trì, củng cố, phát triển và tái cơ cấu công ty nông nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đồng Tháp I.

Duy trì, củng cố, phát triển và tái cơ cấu công ty lâm nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, thực hiện nhiệm vụ sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Đồng Tháp IV.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Long An có trách nhiệm thực hiện việc sắp xếp, đổi mới các công ty nông, lâm nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ theo quy định hiện hành.

Đồng thời rà soát, xác định nhu cầu sử dụng đất phù hợp với nhiệm vụ của từng công ty và phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của địa phương. Chỉ đạo các công ty nông, lâm nghiệp phải sử dụng đất đúng mục đích, khi thay đổi mục đích sử dụng đất phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt phù hợp với quy hoạch được duyệt của tỉnh và quy định của pháp luật.

UBND tỉnh Long An xây dựng Phương án quản lý đối với diện tích đất các công ty không có nhu cầu sử dụng bàn giao về địa phương (nếu có); xử lý dứt điểm các trường hợp tranh chấp, lấn chiếm, sử dụng đất không đúng quy định của Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp và các quy định của pháp luật về đất đai.

Tại tỉnh Quảng Nam, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo chuyển công ty TNHH một thành viên Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần, Nhà nước không giữ cổ phần chi phối đối với Công ty TNHH một thành viên nông – lâm nghiệp Quyết Thắng.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Quảng Nam có trách nhiệm thực hiện cổ phần hóa Công ty nêu trên theo quy định của pháp luật.

Thủ tướng Chính phủ lưu ý, trước khi sắp xếp phải rà soát, xác định nhu cầu sử dụng đất của doanh nghiệp; diện tích dự kiến giao cho doanh nghiệp thuê sau khi sắp xếp phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của địa phương; chỉ đạo doanh nghiệp phải sử dụng đất đúng mục đích, khi thay đổi mục đích sử dụng đất phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt phù hợp với quy hoạch được duyệt của tỉnh và quy định của pháp luật; xử lý dứt điểm diện tích đất cấp trùng.