EVN sẽ đầu tư xây dựng khoảng 123.654 tỷ đồng trong năm 2014

ThienNhien.Net – Trong số này, EVN dành khoảng 39.915 tỷ đồng trả nợ gốc và lãi, đầu tư thuần là 90.448 tỷ đồng.

Theo EVN, năm 2014, Tập đoàn này sẽ đầu tư xây dựng với tổng giá trị thực hiện khoảng 123.654 tỷ đồng – tương đương 5,9 tỷ USD (trong đó đầu tư thuần là 90.448 tỷ đồng (nguồn điện 58.808 tỷ đồng, lưới điện là 31.271 tỷ đồng), trả nợ gốc và lãi khoảng 39.915 tỷ đồng). Con số đầu tư này tăng 17,3% so với 2013.

Trước đó, năm 2013, EVN đã thực hiện được giá trị đầu tư là 104.791 tỷ đồng, tăng 47,3% so với năm 2012 và chiếm 9,56% tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện năm 2013.

Với số tiền đầu tư năm 2014, EVN sẽ đưa vào vận hành 5 tổ máy điện với tổng công suất 1.656 MW gồm Vĩnh Tân 2 (2×600 MW), thuỷ điện Sông Bung 4 (2×78 MW), tổ máy 2 Nhiệt điện Hải Phòng 2 (300 MW), và phấn đấu hoà đồng bộ phát điện tổ máy 1 Nhiệt điện Mông Dương 1 (500 MW), tổ máy 1 Nhiệt điện Duyên Hải 1 (600 MW) trong cuối năm.

Trong năm nay, EVN sẽ khởi công 68 công trình lưới điện 220-500 kV. Đáng chú ý là các công trình Nhiệt điện Thái Bình 1, Nhiệt điện Vĩnh Tân 4, Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng, thuỷ điện Thác Mơ mở rộng và thuỷ điện Đa Nhim mở rộng sẽ được khởi công trong năm nay với tổng công suất 2.555 MW.

Cũng trong năm 2014 sẽ có 192 công trình lưới điện từ 110 – 500 kV được hoàn thành và vận hành.

Bước sang năm 2014, với chủ đề “Tối ưu hoá chi phí và Điện cho miền Nam” EVN đặt kế hoạch sản xuất và mua 140,5 tỷ kWh điện tăng 9,9% so với năm 2013, sẵn sàng chuẩn bị đáp ứng cho khả năng nhu cầu điện tăng cao hơn. Điện thương phẩm 126,5 tỷ kWh, tăng 10%, tỷ lệ tổn thất điện năng còn 8,45%, tiết kiệm tương đương 1,5% kế hoạch điện thương phẩm.