Bố trí đất cho các hộ tái định cư của huyện Quỳnh Nhai

ThienNhien.Net – Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì rà soát việc bố trí đất sản xuất nông nghiệp cho số hộ tái định cư của huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.

Đồng thời, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng tỉnh Sơn La lập phương án thực hiện việc bố trí đủ đất sản xuất nông nghiệp theo quy định để bảo đảm ổn định đời sống và sản xuất lâu dài của đồng bào; báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

Dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La là dự án có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, trải rộng trên địa bàn ba tỉnh Sơn La, Ðiện Biên, Lai Châu. Theo quy hoạch, số dân phải di chuyển ra khỏi vùng ngập là 20.260 hộ, 95.733 nhân khẩu, với tổng mức đầu tư lên tới 20.293 tỷ đồng.

Trong đó, Sơn La nằm ở vị trí cuối của vùng ngập là địa bàn trọng điểm về di dân, số hộ phải di chuyển lên tới 12.584 hộ, chiếm hai phần ba số hộ phải di chuyển của ba tỉnh. Thực tế số dân di chuyển đã tăng lên và tổng mức đầu tư dự kiến cũng tăng thêm khoảng 4.000 tỷ đồng do điều chỉnh về quy hoạch, quy mô dự án thành phần, bổ sung các chính sách hỗ trợ, trong đó có hỗ trợ về đất.

Ba năm qua, mặc dù công tác thu hồi, thanh toán bồi thường đất, giao đất sản xuất gặp nhiều vướng mắc, nhưng các địa phương đã có nhiều cố gắng, tháo gỡ khó khăn, tập trung mọi nguồn lực nhằm ổn định đời sống sản xuất, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tính đến tháng 8/2013 các tỉnh đã tiến hành công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính và thu hồi đất sản xuất nông nghiệp tại các khu, điểm tái định cư với tổng diện tích là 19.566 ha/23.573 ha theo quy hoạch tổng thể, đạt 83% kế hoạch. Toàn tỉnh Sơn La đã thu hồi và giao đất sản xuất nông nghiệp cho 9.773 hộ TÐC nông thôn, với diện tích 14.635 ha/14.648 ha, đạt 99,9%, bình quân đạt 1,5 ha/hộ…