Chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện 79 dự án

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý cho UBND 2 tỉnh Bắc Kạn và Thanh Hóa quyết định chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện 79 dự án, công trình đã có ý kiến thống nhất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Theo đó, UBND tỉnh Bắc Kạn được phép quyết định chuyển mục đích sử dụng 3,96 ha đất để thực hiện 36 dự án, công trình.

UBND tỉnh Thanh Hóa được phép quyết định chuyển mục đích sử dụng 122,122 ha đất để thực hiện 43 dự án, công trình.

UBND 2 tỉnh Bắc Kạn và Thanh Hóa phải chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất nêu trên theo đúng quy định tại Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ.