Năm 2017, thanh tra môi trường dệt nhuộm, luyện thép

ThienNhien.Net – Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có văn bản gửi các tỉnh, thành phố kế hoạch dự kiến thanh tra môi trường năm 2017. Theo đó, sẽ tập trung vào các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm thuộc lĩnh vực dệt nhuộm, sản xuất thép.

Để đảm bảo việc thanh tra không chồng chéo, ảnh hưởng đến các hoạt động của doanh nghiệp, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị các tỉnh, thành phố phối hợp rà soát và xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra về bảo vệ môi trường năm 2017.

Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tập trung thanh tra 3 nhóm đối tượng gồm: các dự án, cơ sở do Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường và đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường; Chủ đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và một số cơ sở sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc các lĩnh vực dệt nhuộm, sản xuất, chế biến và thuộc da, xi mạ, luyện kim và sản xuất thép, nhiệt điện, khai thác và chế biến khoáng sản, giấy và bột giấy, tinh bột sắn, sản xuất và chế biến cao su, chế biến thực phẩm, mía đường, hóa chất; Các đối tượng có lưu lượng nước thải từ 200m3/ngày đêm trở lên.

Đối với các đối tượng còn lại, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị các tỉnh, thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với lực lượng cảnh sát môi trường, các Sở, ban, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện rà soát, thống kê các đối tượng có tính chất, loại hình hoạt động như nêu trên (trừ các đối tượng do Bộ Tài nguyên và Môi trường thanh tra) để ban hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra theo quy định.