Loại bỏ dần thiết bị sử dụng năng lượng hiệu suất thấp

ThienNhien.Net – Từ ngày 1/1/2015, không được phép nhập khẩu và sản xuất các thiết bị gia dụng và thiết bị công nghiệp có mức hiệu suất năng lượng thấp hơn mức hiệu suất năng lượng tối thiểu.

Đây là nội dung tại Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Cụ thể, đối với nhóm thiết bị gia dụng, không được phép nhập khẩu và sản xuất các thiết bị có hiệu suất năng lượng thấp hơn mức hiệu suất năng lượng tối thiểu gồm: Bóng đèn huỳnh quang compact: TCVN 7896:2008; bóng đèn huỳnh quang dạng ống: TCVN 8249:2009; balát điện tử dùng cho bóng đèn huỳnh quang: TCVN 7897:2008; balát điện tử dùng cho bóng đèn huỳnh quang: TCVN 8248:2009; tủ lạnh: TCVN 7828:2013; máy giặt gia dụng: TCVN 8526:2010; nồi cơm điện: TCVN 8252:2009; quạt điện: TCVN 7826:2007; bình đun nước nóng có dự trữ: TCVN 7898:2009.

Đối với nhóm thiết bị công nghiệp, không được phép nhập khẩu và sản xuất các thiết bị có hiệu suất năng lượng thấp hơn mức hiệu suất năng lượng tối thiểu gồm: Máy biến áp phân phối: TCVN 8525:2010; động cơ điện: TCVN 7450-1:2005; lò hơi trong các xí nghiệp công nghiệp: TCVN 8630:2010.

Không xây dựng mới tổ máy phát điện bằng than, khí công nghệ lạc hậu 

Cũng theo Quyết định, không được phép xây dựng mới tổ máy phát điện bằng than, khí công nghệ lạc hậu, có hiệu suất tại thời điểm bắt đầu đưa vào vận hành thương mại thấp hơn hiệu suất tối thiểu.

Cụ thể, đối với các tổ máy phát điện bằng than, hiệu suất thô theo nhiệt trị thấp tại công suất định mức của tổ máy, quy về điều kiện nhiệt độ nước làm mát đầu vào 28°C và nhiệt độ môi trường 30°C, phải không thấp hơn giá trị sau: Tổ máy có công suất định mức ≥ 50MW và < 150MW: 34%; tổ máy có công suất định mức ≥ 150MW và < 300MW: 38%; tổ máy có công suất định mức ≥ 300MW và < 600MW: 39%;…

Đối với các tổ máy phát điện bằng khí đốt, sử dụng công nghệ tua-bin khí chu trình đơn, hiệu suất tổ tua-bin khí (điều kiện ISO) không thấp hơn: Tổ máy có công suất định mức ≥ 100MW và < 150MW: 33%; tổ máy có công suất định mức ≥ 150MW và < 200MW: 34%; tổ máy có công suất định mức ≥ 200MW và < 300MW: 37%; tổ máy có công suất định mức ≥ 300MW: 39%.

Đối với các tổ máy phát điện bằng khí đốt, sử dụng công nghệ tua-bin khí chu trình kết hợp, hiệu suất của cụm tua-bin khí chu trình kết hợp (điều kiện ISO) theo công suất đơn vị của tổ tua-bin khí đơn, không thấp hơn: Tổ máy có công suất định mức ≥ 100MW và < 150MW: 49,5%; tổ máy có công suất định mức ≥ 150MW và < 200MW: 51,0%; tổ máy có công suất định mức ≥ 200MW và < 300MW: 55,5%; tổ máy có công suất định mức ≥ 300MW: 58,5%.

Nghiêm cấm nhập thiết bị cũ, lạc hậu đối với các nhà máy điện có công suất tổ máy nằm ngoài quy định nêu trên; việc cấp phép xây dựng đối với các nhà máy điện này sẽ do các cấp có thẩm quyền xem xét và phê duyệt theo từng dự án cụ thể.

Kể từ sau ngày 10/2/2014, không được phê duyệt chủ trương đầu tư các nhà máy nhiệt điện phát điện bằng than, khí đốt có hiệu suất thấp hơn hiệu suất tối thiểu quy định.