Chức năng, nhiệm vụ, và cơ cấu tổ chức mới của TT Khí tượng Thủy văn

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Theo đó, Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia là tổ chức sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, thực hiện chức năng điều tra cơ bản, dự báo, thông tin tư liệu khí tượng thủy văn, quan trắc môi trường không khí và môi trường nước, quan trắc định vị sét, giám sát biến đổi khí hậu phục vụ phòng, chống thiên tai, phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng trên phạm vi cả nước; tổ chức thực hiện các dịch vụ công khác theo quy định của pháp luật.

Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia có nhiệm vụ tổ chức quan trắc, thu thập dữ liệu trên mạng lưới khí tượng thủy văn quốc gia, quan trắc định vị sét, giám sát biến đổi khí hậu; tổ chức điều tra, khảo sát khí tượng thủy văn, diễn biến địa hình lòng sông, cửa sông và vùng biển, ven bờ để bổ sung tài liệu điều tra cơ bản ở những nơi thiếu trạm quan trắc, nơi thường xảy ra bão, lũ, thiên tai và các hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm khác; thực hiện nhiệm vụ quan trắc môi trường không khí và môi trường nước theo phân công của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Bên cạnh đó, tổ chức thực hiện công tác dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn; phát tin chính thức về diễn biến thời tiết, áp thấp nhiệt đới, bão, lũ, lụt, triều cường và các hiện tượng khí tượng thuỷ văn nguy hiểm khác theo quy định của pháp luật; tổ chức quan trắc và truyền số liệu mực nước biển phục vụ công tác cảnh báo sóng thần, phòng, chống lụt, xâm nhập mặn và các tác động của biến đổi khí hậu, cảnh quan môi trường.

Đồng thời, Trung tâm tham gia xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống quốc gia về cảnh báo thiên tai; cung cấp thông tin dự báo, cảnh báo thiên tai trên phạm vi cả nước; tổ chức đánh giá chất lượng điều tra cơ bản và dự báo khí tượng thủy văn thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm; xây dựng, quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn cơ bản và chuyên dùng do Nhà nước quản lý; tổ chức cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn theo quy định của pháp luật.

Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia có 20 đơn vị trực thuộc 

Về cơ cấu tổ chức, Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia có 20 đơn vị trực thuộc: 1- Văn phòng; 2- Ban Kế hoạch – Tài chính; 3- Ban Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế; 4- Ban Tổ chức cán bộ; 5- Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương; 6- Trung tâm Mạng lưới khí tượng thủy văn và môi trường; 7- Trung tâm Thông tin và Dữ liệu khí tượng thuỷ văn; 8- Trung tâm Ứng dụng công nghệ và Bồi dưỡng nghiệp vụ khí tượng thuỷ văn và môi trường; 9- Liên đoàn Khảo sát khí tượng thuỷ văn; 10- Tạp chí Khí tượng Thủy văn; 11- Đài Khí tượng cao không; 12- Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Tây Bắc (trụ sở tại thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La); 13- Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Việt Bắc (trụ sở tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ); 14- Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Đông Bắc (trụ sở tại thành phố Hải Phòng); 15- Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ (trụ sở tại thành phố Hà Nội); 16- Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Bắc Trung Bộ (trụ sở tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An); 17- Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ (trụ sở tại thành phố Đà Nẵng); 18- Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Trung Bộ (trụ sở tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà);- 19. Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ (trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh); 20- Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên (trụ sở tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai).