Phạt 2 cơ sở vi phạm an toàn bức xạ hạt nhân trong khai thác Titan

ThienNhien.Net – UBND tỉnh Bình Định cho biết, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh vừa tiến hành thanh tra 11 cơ sở khai thác, chế biến Titan trong tỉnh và đã phát hiện 2 cơ sở vi phạm an toàn bức xạ hạt nhân trong khai thác Titan.

Hai cơ sở vi phạm bị phạt hành chính với tổng số tiền xử phạt 8,5 triệu đồng. Trong đó, một cơ sở không tổ chức đào tạo kiến thức an toàn bức xạ hạt nhân cho nhân viên bức xạ theo quy định tại Điều 14, Nghị định 111/2009/NĐ-CP của Chính phủ bị phạt 6,5 triệu đồng; một cơ sở không có nội quy an toàn bức xạ bị phạt 2 triệu đồng.

Được biết, năm 2013, cả tỉnh có 18 cơ sở khai thác chế biến Titan, chủ yếu tập trung ở 2 huyện Phù Mỹ, Phù Cát. Trong đó có 11 cơ sở đang hoạt động, 1 cơ sở chuẩn bị hoạt động, còn 6 cơ sở đã hết phép khai thác tạm ngừng hoạt động.