Nhiều tỉnh chuyển đổi cây trồng do thiếu nước

ThienNhien.Net – Do mưa ít, lượng nước hồ chứa thủy điện, thủy lợi đạt thấp, dòng chảy trên các sông, suối suy giảm, nên nhiều tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ đã chỉ đạo chuyển đổi cây trồng hoặc ngừng sản xuất vụ hè thu.

Theo Bộ NNPTNT, vụ hè thu năm nay, các tỉnh các tỉnh duyên hải Nam Trung Độ và đồng bằng sông Cửu Long có kế hoạch sản xuất khoảng 1,9 triệu ha, trong đó khu vực đồng bằng sông Cửu Long là gần 1,7 triệu ha.

Tính đến nay, các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đã gieo sạ được hơn 1,2 triệu ha, đạt 75% kế hoạch đề ra. Dự kiến, trong tháng 6 các tỉnh sẽ hoàn thành xong kế hoạch gieo cấy theo lịch thời vụ.

Tuy nhiên, Tổng cục Thủy lợi, Bộ NNPTNT cho biết do mưa ít, lượng nước trữ trong các hồ chứa thủy điện, thủy lợi đạt thấp, dòng chảy trên các sông, suối suy giảm, nên nhiều tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ đã chỉ đạo chuyển đổi cây trồng hoặc ngừng sản xuất vụ hè thu.

Tính đến ngày 27/5, toàn vùng duyên hải Nam Trung Bộ có tới 11.673 ha phải ngừng sản xuất, trong đó Bình Định là 3.151 ha, Phú Yên 22 ha, Ninh Thuận 8.500 ha, riêng tỉnh Bình Thuận có 14.000 ha từ nay đến 30/6 khi có mưa sẽ gieo sạ, diện tích còn lại sẽ ngừng sản xuất vụ này.

Ở một số địa phương khác như Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên, diện tích chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng cây khác (như: ngô, đậu, sắn, rau màu..) là hơn 6.000 ha.