Đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý nước thải rạch Suối Nhum

ThienNhien.Net – Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa có ý kiến về việc đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý nước thải rạch Suối Nhum, TP. Hồ Chí Minh theo hình thức xây dựng – chuyển giao – kinh doanh (BTO).

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng, trên cơ sở kết quả đấu thầu lựa chọn Nhà thầu EPC thực hiện Dự án Nhà máy xử lý nước thải rạch Suối Nhum, UBND Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo đàm phán thống nhất với Nhà thầu trúng thầu phương án xử lý bảo đảm hiệu quả đầu tư và quyền lợi hợp pháp của Nhà thầu.

Trường hợp chuyển sang hình thức đầu tư BTO, cần ưu tiên cho nhà thầu đã trúng thầu EPC tham gia. Trong trường hợp tổ chức đấu thầu phải làm rõ nguồn vốn và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu.

Từ năm 2009, dự án nhà máy xử lý nước thải Suối Nhum đã được Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt với tổng mức đầu tư gần 700 tỷ đồng sử dụng 100% vốn ngân sách thành phố, thời gian thực hiện dự án từ 2009 – 2014.

Tuy nhiên, do tình hình ngân sách thành phố khó khăn, vốn ngân sách phải dành cho các dự án trọng điểm khác nên UBND thành phố đề nghị được chuyển hình thức đầu tư sang hình thức BTO.

Theo UBND thành phố, với công suất xử lý 65.000 m3/ngày, nhà máy xử lý nước thải Suối Nhum sẽ giúp giảm ô nhiễm môi trường khu vực phía Đông Thành phố Hồ Chí Minh và giúp cải thiện môi trường nguồn nước sông Đồng Nai, vốn đang là nguồn cung cấp nước sinh hoạt chính cho Thành phố Hồ Chí Minh.