Bắc Giang sản xuất hoa giống, hoa thương phẩm chất lượng cao

ThienNhien.Net – UBND tỉnh Bắc Giang vừa phê duyệt Dự án “Sản xuất hoa giống và sản xuất hoa thương phẩm chất lượng cao trên địa bàn thành phố Bắc Giang”. Dự án sẽ có khoảng 400 lượt người tham gia và thực hiện từ nay đến hết năm 2012.

Mục tiêu dự án là nhằm xây dựng mô hình nhân giống hoa cúc, sản xuất một số loại hoa chất lượng cao trên địa bàn thành phố Bắc Giang, bước đầu hình thành vùng sản xuất hoa tập trung góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao hiệu quả kinh tế.

Theo kế hoạch, sẽ xây dựng mô hình nhân giống hoa cúc trong nhà lưới với diện tích 300 m², số lượng 10 nghìn cây để tiếp tục nhân ra 300 nghìn cây giống.

Đồng thời, xây dựng mô hình sản xuất hoa thương phẩm trong nhà lưới gồm: hoa phong lan với diện tích 360 m², số lượng 8.000 cây lan hồ điệp và 6.000 cây lan rừng; hoa lily với diện tích 2.500m², số lượng 42 nghìn củ giống.

Ngoài ra, sẽ xây dựng mô hình sản xuất hoa thương phẩm ngoài đồng ruộng gồm: hoa loa kèn với diện tích 7.200 m², số lượng 200 nghìn củ giống; hoa cúc với diện tích 10 nghìn m², số lượng 350 nghìn cây giống.