Hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp. Theo đó, ngân sách nhà nước hỗ trợ lãi suất vốn vay thương mại đối với các khoản vay dài hạn, trung hạn, ngắn hạn để mua máy, thiết bị nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp.

Có 7 nhóm danh mục máy, thiết bị được hỗ trợ gồm:

1- Các loại máy làm đất, san phẳng đồng ruộng, gieo cấy, trồng, chăm sóc, thu hoạch lúa, ngô, cà phê, chè, mía; máy sấy nông sản, thủy sản; máy, thiết bị sản xuất muối sạch; máy, thiết bị sử dụng trong chăn nuôi.

2- Hệ thống thiết bị tưới tiết kiệm nước trong sản xuất nông nghiệp.

3- Máy, thiết bị sử dụng sản xuất giống, nuôi trồng, thu hoạch thủy sản.

4- Các loại máy, thiết bị dò cá, thu, thả lưới câu, thông tin liên lạc, hầm (buồng) cấp đông, thùng (hầm) bảo quản sản phẩm có gắn thiết bị lạnh, sản xuất nước đá, lọc nước biển làm nước ngọt sử dụng trên tàu cá, tàu dịch vụ hậu cần phục vụ đánh bắt xa bờ.

5- Máy, thiết bị chế biến sản phẩm từ phế và phụ phẩm nông nghiệp, thủy sản.

6- Kho, thiết bị sử dụng chứa, bảo quản thóc, ngô quy mô hộ gia đình.

7- Các loại máy kéo, động cơ Diezen sử dụng trong nông nghiệp, khai thác đánh bắt thủy sản.

Ảnh minh họa: tnu.edu.vn
Ảnh minh họa: tnu.edu.vn

Hỗ trợ vay tối đa 100% giá trị hàng hóa

Theo Quyết định, có 3 điều kiện được hưởng hỗ trợ.

Thứ nhất, các hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ gia đình, cá nhân phải được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đối tượng trực tiếp sản xuất trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng, đánh bắt, chế biến nông sản, thủy sản; dịch vụ cơ giới nông nghiệp.

Thứ hai, các doanh nghiệp có ký kết thực hiện hợp đồng liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản, dịch vụ cơ giới hóa với tổ hợp tác, hợp tác xã hoặc nông dân.

Thứ ba, các loại máy, thiết bị quy định nêu trên phải là máy, thiết bị mới, chất lượng phù hợp tiêu chuẩn công bố theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Mức vay tối đa để mua các loại máy, thiết bị nêu trên bằng 100% giá trị hàng hóa; hỗ trợ 100% lãi suất vốn vay trong hai năm đầu, 50% trong năm thứ ba.

Các dự án đầu tư thiết bị giảm tổn thất trong nông nghiệp được vay tối đa 70% giá trị dự án 

Cũng theo Quyết định, ngân sách nhà nước hỗ trợ phần chênh lệch giữa lãi suất thương mại đối với các khoản vay dài hạn, trung hạn bằng đồng Việt Nam và lãi suất tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước để thực hiện các dự án đầu tư dây chuyền máy, thiết bị giảm tổn thất trong nông nghiệp (bao gồm cả nhà xưởng); các dự án chế tạo máy, thiết bị sản xuất nông nghiệp.

Danh mục các dự án đầu tư gồm: Kho silô dự trữ lúa, ngô; hệ thống sấy nông sản; dây chuyền máy, thiết bị xay xát, đánh bóng, phân loại gạo; hệ thống nhà kính, nhà lưới phục vụ sản xuất; máy, thiết bị bảo quản, chế biến rau, hoa, quả; dây chuyền máy, thiết bị bảo quản, giết mổ gia súc, gia cầm công nghiệp; chế biến thủy sản (thiết bị làm lạnh, cấp đông, tái đông; sản xuất nước đá, đá vảy; thiết bị hấp sấy…); dây chuyền máy, thiết bị chế biến cà phê, chè, nhân điều, hồ tiêu; dây chuyền máy, thiết bị chế biến muối; các dự án chế tạo máy, thiết bị sản xuất nông nghiệp.

Để được hưởng hỗ trợ, các tổ chức, cá nhân phải có dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt; các dự án đầu tư chưa được hưởng hỗ trợ từ các chính sách khác.

Mức vay tối đa bằng 70% giá trị của dự án. Thời hạn cho vay được xác định theo khả năng thu hồi vốn của dự án và khả năng trả nợ của chủ đầu tư phù hợp với đặc điểm sản xuất, kinh doanh của dự án nhưng không quá 12 năm.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2014.