Hà Nội thành lập Trung tâm phát triển cụm công nghiệp các quận, huyện

ThienNhien.Net – Để từng bước hoàn thiện mô hình quản lý tại các cụm công nghiệp trên địa bàn, UBND Thành phố vừa giao Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với Sở Công Thương tổ chức hướng dẫn các quận, huyện thành lập Trung tâm phát triển cụm công nghiệp.

Ảnh minh họa: aip.gov.vn
Ảnh minh họa: aip.gov.vn

TP. Hà Nội yêu cầu các quận, huyện đã có Ban quản lý xây dựng cụm công nghiệp nay chuyển đổi thành Trung tâm phát triển cụm công nghiệp. Trung tâm này sẽ có trách nhiệm tiếp tục đầu tư xây dựng hạ tầng đồng thời với việc quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật sau đầu tư xây dựng.

Các quận, huyện đã có các cụm công nghiệp, nhưng chưa có đơn vị làm nhiệm vụ quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật sau đầu tư xây dựng, khẩn trương xem xét, giao cho doanh nghiệp thực hiện, hoặc thành lập Trung tâm phát triển cụm công nghiệp để tiếp nhận và quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật sau đầu tư xây dựng.

UBND Thành phố yêu cầu việc thành lập các Trung tâm phát triển cụm công nghiệp trên cơ sở điều chuyển, sắp xếp cán bộ tại địa phương nhưng không làm tăng thêm biên chế.

Vừa qua, UBND TP. Hà Nội đã quyết định thành lập Trung tâm phát triển cụm công nghiệp huyện Quốc Oai, Trung tâm phát triển cụm công nghiệp huyện Chương Mỹ và Trung tâm phát triển cụm công nghiệp huyện Hoài Đức.

Ba trung tâm phát triển cụm công nghiệp trên là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, có tư cách pháp nhân, có trụ sở và con dấu riêng; được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước và các tổ chức tín dụng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Các trung tâm này có chức năng giúp UBND huyện tổ chức thực hiện việc đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp được giao quản lý trên địa bàn huyện; quản lý hoạt động và tổ chức các dịch vụ công cộng đảm bảo sự hoạt động bình thường, theo đúng quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, hướng dẫn các doanh nghiệp công nghiệp làm thủ tục thuê đất theo quy định của pháp luật khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính về đất được giao, kinh doanh các dịch vụ công cộng và tiện ích khác trong cụm công nghiệp theo quy định của pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp triển khai thực hiện dự án đầu tư sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp.