Giải quyết dứt điểm việc cấp phép mỏ cát trắng Ba Đồn

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa có ý kiến chỉ đạo về việc cấp phép khai thác mỏ cát trắng Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình khẩn trương chỉ đạo giải quyết dứt điểm các thủ tục thuộc thẩm quyền liên quan đến việc cấp giấy phép khai thác mỏ cát trắng Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/11/2013.

Mỏ cát trắng Ba Đồn, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình thuộc Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng ở Việt Nam đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 152/2008/QĐ-TTg ngày 28/11/2008.

Kết quả phê duyệt trữ lượng mỏ cát trắng Ba Đồn có trữ lượng lớn, sau khi chế biến đảm bảo chất lượng nguyên liệu phục vụ cho các nhà máy kính, thủy tinh dân dụng và công nghiệp.