Kiến nghị thu hồi đất 18 dự án vi phạm Luật Đất đai

ThienNhien.Net – Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã kiến nghị thu hồi đất của 18 dự án vi phạm, với tổng diện tích 579.698m2 đất.

Trong số đó, 8 dự án, với diện tích 387.427m2 đất đã được UBND TP Hà Nội ban hành quyết định thu hồi; 3 dự án, diện tích 43.800m2 đất đã lập hồ sơ thu hồi đất vi phạm, trình UBND thành phố quyết định; 3 dự án, diện tích 67.200m2, thành phố giao Sở đối thoại với đơn vị liên quan theo quy định của Luật Thanh tra; 3 dự án, diện tích 80.800m2 đất đã có kết luận thanh tra, báo cáo thành phố lập hồ sơ. 1 dự án, thành phố đã chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư thu hồi dự án, Sở Tài nguyên và Môi trường lập hồ sơ thu hồi đất.

Theo quy định của Luật Đất đai, các dự án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng đất được công khai trên Cổng thông tin điện tử của Sở. Được biết, năm 2014, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã thành lập 78 đoàn thanh tra, trong đó lĩnh vực đất đai 37 đoàn; ra quyết định xử phạt hành chính 74 hành vi vi phạm, với số tiền hơn 3,33 tỷ đồng, trong đó lĩnh vực môi trường thu phạt 2,9 tỷ đồng, lĩnh vực đất đai 427 triệu đồng.