Tổng công suất lưới điện quốc gia tăng thêm 1.420 MW

ThienNhien.Net – Tập đoàn Ðiện lực Việt Nam (EVN) ngày 5-11 cho biết, 10 tháng qua, EVN đã hoàn thành và đưa vào vận hành sáu tổ máy với tổng công suất 1.420 MW gồm: tổ máy 1 và 2 Thủy điện Bản Chát (2×110 MW), tổ máy 1 và 2 Nhiệt điện Nghi Sơn 1 (2×300 MW), tổ máy 2 Nhiệt điện Quảng Ninh 2 (300 MW) và tổ máy 1 Nhiệt điện Hải Phòng 2 (300 MW); đóng điện 30 công trình 220 – 500kV và khởi công được 26 công trình lưới điện.

Giá trị khối lượng thực hiện vốn đầu tư toàn Tập đoàn ước đạt 77.986 tỷ đồng, trong đó giá trị giải ngân đạt 59.511 tỷ đồng.

Tháng 11 này, EVN dự kiến tiến hành ngăn sông Thủy điện Trung Sơn, thực hiện đốt lò lần đầu Nhiệt điện Vĩnh Tân 2, hoàn thành cải tạo Ðường dây (ÐZ) 500 kV bắc – nam mạch 1 và 2 để giải phóng hành lang tuyến ÐZ 500 kV Plây Cu – Mỹ Phước – Cầu Bông; tập trung thực hiện ÐZ 500 kV Vĩnh Tân – Sông Mây, Trạm biến áp 500 kV Vĩnh Tân, ÐZ 220 kV Sơn Hà – Dốc Sỏi, khởi công thi công cáp ngầm xuyên biển 110 kV Hà Tiên – Phú Quốc…