Tương lai rừng đặc dụng Việt Nam sẽ ra sao?

Rừng đặc dụng thuộc Khu Bảo tồn Thiên nhiên Ngọc Sơn – Ngổ Luông/ Hòa Bình (Ảnh: ThienNhien.Net)

ThienNhien.Net – Ngày 15/06/2012, tại Hà Nội đã diễn ra hội thảo “Tương lai rừng đặc dụng Việt Nam: Một số vấn đề chính sách, nguồn lực và thực thi lâm luật”. Sự kiện do Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) phối hợp với Tổ chức Bảo tồn Thực vật Hoang dã Quốc tế (FFI) và Hiệp hội Vườn quốc gia và Khu Bảo tồn Thiên nhiên Việt Nam (VNPPA) tổ chức.

Hội thảo tập trung thảo luận về thực trạng quản lý, bảo vệ rừng đặc dụng ở Việt Nam liên quan đến công tác quy hoạch, hệ thống phân cấp quản lý và đầu tư nguồn lực; các rào cản, thách thức đối với lực lượng kiểm lâm nhằm nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng đặc dụng; từ đó, xây dựng các khuyến nghị chính sách liên quan về thực thi quản lý, bảo vệ rừng đặc dụng và tăng cường hiệu quả hoạt động của lực lượng kiểm lâm.

Tham dự hội thảo có đại diện nhiều cơ quan, tổ chức, viện nghiên cứu và các hãng thông tấn báo chí quan tâm tới vấn đề này.

Đến năm 2010, Việt Nam đã quy hoach j164 khu rừng đặc dụng trên toàn quốc với tổng diện tích quy hoạch gần 2,2 triệu ha, trong đó hơn 1,94 triệu ha là diện tích có rừng, chủ yếu là rừng tự nhiên do nhà nước quản lý.Ngày 24/12/2010, Chính phủ đã ban hành Nghị định 117/2010/NĐ-CP về tổ chức, quản lý rừng đặc dụng nhằm bổ sung, tăng cường các pháp luật, chính sách nhà nước về tổ chức, quản lý hệ thống rừng đặc dụng nhằm bảo vệ rừng và đa dạng sinh học rừng. Tuy nhiên, hiện nay nhiều khu rừng đặc dụng vẫn bị đe dọa do tình trạng thác gỗ trái phép, chuyển đổi mục đích sử dụng đất một phần diện tích…