Thư mời viết bài và tham dự Hội thảo về phát triển du lịch sinh thái

Trong hai ngày 9 – 10/12/2013, Bộ môn Du Lịch – trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức Hội thảo “Phát triển du lịch sinh thái trong các khu bảo tồn”.
Ban Tổ chức kính mời các giảng viên, các nhà nghiên cứu và chuyên gia đến tham dự và viết bài cho Hội thảo.
Xin xem chi tiết Phiếu đăng kíthư  mời.