Bổ sung một số mỏ khoáng sản vào quy hoạch

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý điều chỉnh, bổ sung một số mỏ khoáng sản tại Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng ở Việt Nam đến năm 2020.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung vào Phụ lục I quy hoạch thăm dò, khai thác trữ lượng khoáng sản làm nguyên liệu xi măng đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 1065/QĐ-TTg ngày 9/7/2010 các mỏ: Mỏ đá vôi phường Đông Sơn (28 ha) – cạnh mỏ đá vôi Yên Duyên; mỏ đất sét phường Đông Sơn (32 ha) – cạnh mỏ đất sét Tam Diên; mỏ đất sét Bắc Sơn (35 ha), thị xã Bỉm Sơn; mỏ đất sét Hà Long (150 ha), huyện Hà Trung, cho Nhà máy xi măng Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Mỏ đất sét Núi Bu Lu (47,2 ha), huyện Kinh Môn cho Nhà máy xi măng Phúc Sơn, tỉnh Hải Dương.

Một điểm khai thác khoáng sản (Ảnh: ThienNhien.Net)
Một điểm khai thác khoáng sản (Ảnh: ThienNhien.Net)

Thủ tướng cũng đồng ý bổ sung mỏ đá vôi phường Đông Sơn (144 ha) – cạnh mỏ đá vôi Yên Duyên, tỉnh Thanh Hóa vào Phụ lục II quy hoạch thăm dò, khai thác các mỏ khoáng sản dự trữ cho nhu cầu sản xuất mở rộng và đầu tư mới ban hành kèm theo Quyết định số 1065/QĐ-TTg ngày 9/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, điều chỉnh 2 mỏ: Mỏ đá vôi Lèn Áng (4,4ha), xã Ngân Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình; Mỏ đá vôi Đồng Giao, phường Nam Sơn của Nhà máy xi măng Hướng Dướng, tỉnh Ninh Bình ra khỏi Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng ở Việt Nam đến năm 2020.

Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Ninh Bình khoanh định Mỏ đá vôi Đồng Giao vào khu vực cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn.

Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, UBND các tỉnh, thành phố và các cơ quan liên quan thống nhất tọa độ cụ thể; thực hiện việc cấp phép hoạt động khoáng sản cho các mỏ khoáng sản nêu trên theo đúng quy định hiện hành.