UNDP Việt Nam tuyển 03 chuyên gia tư vấn

UNDP Việt Nam hiện đang cần tuyển các vị trí sau:

  • 01 chuyên gia quốc tế chia sẻ kinh nghiệm và phương pháp soạn thảo báo cáo quốc gia về việc thực hiện dự án ICCPR, hạn nộp hồ sơ: ngày 03/10/2013 (giờ Hà Nội).
  • 01 chuyên gia tư vấn quốc tế thực hiện giai đoạn khởi động cho dự án 00081765/ NREP, hạn nộp hồ sơ: ngày 27/09/2013 (giờ Hà Nội).
  • 01 cố vấn kỹ thuật quốc gia về quản lý rủi ro do thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu cho dự án CBCC, hạn nộp hồ sơ: ngày 30/09/2013 (giờ Hà Nội).

Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV và đề xuất tài chính về địa chỉ email: nguyen.thi.hoang.yen@undp.org

Tiêu đề thư ghi rõ vị trí ứng tuyển.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại các file đính kèm: Cố vấn kỹ thuật – CBCC; Chuyên gia quốc tế – ICCPR; Chuyên gia quốc tế – NREP